De Culturele Ladekast in het kort

De vijf grote steden in Brabant werken samen vanuit de subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie: De Culturele Ladekast.

Deze doorlopende leerlijn wordt samen met de betrokken scholen en culturele instellingen ontwikkeld.

In 2012 startte CultuurStation, als één van de vijf bureaus voor cultuuronderwijs, met de ontwikkeling van een algemene doorlopende leerlijn voor cultuureducatie. Dit gebeurde samen met professionals uit het culturele- en onderwijsveld. Daarbij nam elk bureau de leerlijn van een specifieke kunstdiscipline voor zijn rekening. Deze is vervolgens voorgelegd aan een klankbordgroep van leerkrachten en educatieve medewerkers van culturele instellingen. De keuzes voor de disciplines dans, drama, muziek, beeldend en erfgoed liggen voor de hand. In het kader van lokale speerpunten in een aantal steden zijn daar beeldcultuur (Breda), design (Eindhoven) en literatuur (Helmond) aan toegevoegd.

>>samenvatting van de culturele ladekast 

U kunt de publicatie van de culturele ladekast aanvragen dmv een email aan info@cultuurstation.nl

Last modified: Monday, 3 November 2014, 9:46 PM