Elektronische leeromgeving

Welkom op de elektronische leeromgeving (ELO) van CultuurStation. Deze leeromgeving is bedoeld voor de scholen en instellingen in Eindhoven die samenwerken in het kader van de subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit. In de ELO kunnen leerkrachten en culturele instellingen informatie plaatsen en delen, zoals lesbrieven, mp3's, foto's en video’s. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een forum.

CultuurStation wil leerkrachten en instellingen zo een digitale plek bieden om elkaar te informeren en te ontmoeten en om praktische informatie uit te wisselen. Op deze site plaatsen we ook nieuws en actuele informatie plaatsen rondom cultuureducatie.

Komende periode zullen steeds meer leerkrachten en culturele instellingen de ELO gaan gebruiken. De ELO is een verlengstuk van de reguliere lessen en kan ondersteuning en inspiratie bieden, voor en tijdens de les.

De computer heeft een vaste plek gekregen in de klas, maar binnen het kunstonderwijs is dat nog lang niet altijd het geval. Met behulp van de ELO kan de leerkracht en de culturele instelling het leerproces verdiepen en verbreden, in zijn of haar eigen tempo en ook buiten de lesuren om.

Last modified: Monday, 27 October 2014, 10:35 AM