Nieuws

 
 
Picture of Beheerder www.DeCultureleLadekastEindhoven.nl
Scholen gebruiken de Culturele Ladekast voor doorlopende leerlijnen cultuureducatie
by Beheerder www.DeCultureleLadekastEindhoven.nl - Monday, 1 December 2014, 1:08 PM
 

Scholen gebruiken de Culturele Ladekast voor doorlopende leerlijnen cultuureducatie

 ‘Samen met kunstenaars ontwikkelen we prachtige projecten’

 

Scholen in Brabant werken intensief aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen voor cultuureducatie. Samen met culturele aanbieders zetten ze mooie projecten op, die aansluiten bij hun leerdoelen. Hierbij gebruiken ze de Culturele Ladekast, een handig instrument dat is bedacht door vijf Brabantse bureaus voor cultuuronderwijs.

‘De Culturele Ladekast helpt scholen bij het realiseren van doorlopende leerlijnen en helpt culturele instellingen bij het creëren van vraaggericht aanbod’, legt projectleider Miriam van Beurden van Bureau Babel uit. ‘Het is een middel om in kaart te brengen wat scholen al doen en wat ze laten liggen. Zodra dat helder is, werken ze samen met een culturele instelling of kunstenaar aan projecten die aansluiten bij hun leerdoelen.’

‘De Culturele Ladekast is geen echte kast, maar een metafoor’, benadrukt Van Beurden. ‘Per kunstdiscipline vullen scholen lades met culturele activiteiten die inhaken op de leerdoelen per leerjaar. We vinden het belangrijk dat de activiteiten het receptief, creërend, reflectief en analyserend vermogen van kinderen aanspreken.’

 

Plan van aanpak In Den Bosch, waar Bureau Babel de scholen begeleidt, starten elk subsidiejaar vier nieuwe scholen met de Culturele Ladekast. Van Beurden en haar collega’s gaan met de ICC-ers van de scholen om tafel voor een plan van aanpak. ‘Wil je eerst één discipline goed op de kaart zetten of meteen allemaal? Wil je met één leerlaag beginnen of schoolbreed? Dat soort keuzes bespreken we. Als het duidelijk is waaraan ze willen werken, nodigen we een cultuurpartner uit die daarbij past.’

Eén van de deelnemende scholen in Den Bosch is Montessorischool Merlijn. Vanaf april zet ICC-er Hanneke de Haan zich in voor de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn Beeldende Vorming. Dat doet ze samen met collega Karin van den Heuvel. ‘Omdat we al veel op het gebied van Beeldende Vorming doen, leek het ons een goed idee om met deze leerlijn voor alle groepen te beginnen. Met het model van de Culturele Ladekast ontdekten we snel welke kerndoelen bij ons veel aandacht kregen en welke meer aandacht behoefden. Leuk om te onderzoeken, omdat je dan ziet wat voor moois er allemaal al is. Zo organiseren we elk jaar een tiendaags kunstproject over een bepaald thema. Dat bleek aan veel kerndoelen en competenties te raken.’ 

 

 

Beeldend project Om de andere kerndoelen te behalen, koppelde Bureau Babel kunstenaar Frans van Lokven van Kijkwijzer aan de school. Hij bedacht een spannend beeldend en audiovisueel project voor de bovenbouw, waar De Haan meteen razend enthousiast over was. ‘Het project heet In Beweging en is gebaseerd op Der Lauf der Dinge, een bekend werk van het Zwitserse kunstenaarsduo Peter Fischli en David Weiss. De leerlingen hebben het deze maand afgerond door met allerlei materialen een lange reeks van kettingreacties tot stand te brengen, zoals bij Domino. Ze vonden het fantastisch om samen bijzondere overgangen te bedenken. Toen Frans uitleg kwam geven over de mogelijkheden, hingen ze aan zijn lippen. Uiteindelijk hebben ze zelfs autobanden gebruikt. Leerlingen nemen het woord ‘saai’ nogal snel in de mond, maar tijdens dit project heb ik ze dat niet één keer horen zeggen.’

Door In Beweging kon De Haan vier nieuwe kerndoelen afstrepen. ‘De groepen hebben geleerd om rekening te houden met maat, plaatsing, vlak en ruimte, oplossingen te zoeken, keuzes te maken, een tentoonstelling vorm te geven, ruimtelijke constructies te laten bewegen en te experimenteren met complexere verbindingstechnieken. Ik ben van plan het project om de drie jaar te herhalen. Frans heeft als lesmateriaal een pakkende powerpointpresentatie met uitleg gemaakt, zodat we er zelfstandig mee aan de slag kunnen.’ 

   

 

Vraaggericht werken Voor kunstenaar Frans van Lokven was het de tweede keer dat hij meewerkte aan een project van de Culturele Ladekast. De vraaggerichte manier van werken bevalt hem goed. ‘Door het gebruik van de Culturele Ladekast kiezen scholen bewuster voor een project. Ze voelen zich er verantwoordelijk voor, omdat ze er intensief bij betrokken zijn. Ook weten ze dat het de kwaliteit van hun cultuuronderwijs ten goede komt’, constateert hij. ‘Doordat zij de hiaten in hun aanbod opsporen en mij vragen om die in te vullen, kan ik gericht aan de slag. Ik vind het enorm leuk om te doen. Zowel de kinderen als de docenten met wie ik samenwerk, zoals Hanneke, zijn heel enthousiast. Dat zorgt voor een goede werksfeer. Vaak helpen ook betrokken ouders mee. Het is goed om te merken dat zij zo achter kunstzinnige projecten staan.’ Van Lokven is blij dat scholen door de Culturele Ladekast nadenken over hun wensen en ambities op het gebied van cultuureducatie. ‘We leven in een tijdperk waarin creativiteit, inventiviteit en lef steeds belangrijker worden. Je moet durven mislukken, daarvan leren en weer verder gaan. Kunstonderwijs is een goede en uitdagende manier om dit soort eigenschappen te ontwikkelen.’

De onderbouw en middenbouw van Merlijn zijn op dit moment bezig met een project over druktechnieken. Ook hieraan werkt een kunstenaar mee. De Haan: ‘De Culturele Ladekast biedt ons de kans om met behulp van experts prachtige projecten op te zetten. Normaal gesproken hebben we geen geld voor zo’n soort samenwerking. Ik heb gemerkt dat het heel fijn is om een duwtje in de rug te krijgen. Kunstenaars denken op een andere manier dan wij. Dat werkt inspirerend. Als alle projecten zijn afgerond, ga ik samen met het team bedenken hoe we ons programma verder gaan invullen. Eerst moet de leerlijn Beeldende Vorming helemaal af zijn. Daarna zijn andere disciplines aan de beurt.’ 

Voortgang scholen Miriam van Beurden is tevreden over de voortgang van de acht deelnemende scholen in Den Bosch. ‘De ICC-ers en kunstenaars doen heel hard hun best. Ik zie wel dat de teams nog niet overal even betrokken zijn. Daarom ontwikkelen we teamtrainingen. Daarin leggen we de ideeën achter de Culturele Ladekast uit en onderstrepen we het belang van doorlopende leerlijnen. Om de uitwisseling tussen scholen te bevorderen, willen we de Culturele Ladekast op een digitale manier vormgeven. We zijn nu aan het bekijken hoe we dat het beste kunnen doen. Het moet een online omgeving worden waar scholen elkaar ontmoeten en waar ze geïnspireerd worden door elkaars mooie projecten. Uiteindelijk zullen in de vier subsidiejaren alle lades van zestien scholen worden gevuld.’

door Anne Bonthuis foto's: Bureau Babel